Creative

Entertaining

Complex

Cíle
projektu

  • Podpora učitelů
  • Upevnění profilů učitelské profese
  • Zatraktivnění vzdělávání a tréningových programů
  • Zvýšení počtu učitelů používajících gamifikaci ve vzdělávání
  • Zlepšení dostupnosti kvalitních studijních příležitostí v gamifikaci přímo na míru potřeby učitelů
Více o projektu

Partneři