Kdo se účastní projektu?

  • 4 školy
  • 4 neziskové organizace

Česká republika

GARRIGUE z.s.

je nezisková organizace založená v roce 2010. Sdružuje učitele, osoby pracující ve vzdělávacím sektoru a zájemce o celoživotní vzdělávání. Cílem organizace je posílit a vylepšit pozici učitelů a lidí působících ve vzdělávacím sektoru. Činnost členů klubů se zaměřuje na tři témata – rozvoj anglického jazyka, alternativní formy vzdělávání (např. v přírodě) a zdravý životní styl.

www.garrigue.eu

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99

je střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou poskytující vysokou úroveň vzdělávání ve zdravotnické oblasti. Poptávka po vzdělávání, které škola poskytuje, trvá již více než 70 let. Škola patří mezi největší regionální zdravotnické školy v Česku. Navštěvuje jí cca 930 studentů, vyučuje zde cca 170 vysoce kvalifikovaných interních a externích učitelů. Škola se zúčastnila řady projektů financovaných z programu Erasmus+.

www.zdravka-plzen.cz

Itálie

CEIPES - centro internazionale per la promozione dell'educazione e lo sviluppo associazione

je neziskové sdružení. Jeho posláním je podporovat udržitelný rozvoj místních komunit a posílit jednotlivce prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy, podpory lidských práv a mezinárodní spolupráce. CEIPES pracuje na místní, evropské a mezinárodní úrovni v součinnosti s více než 100 organizacemi. Zaměstnanci sdružení CEIPES jsou odborníky s různými kompetencemi v řadě odvětví, jako je jako například psychologie, komunikace, vzdělávání, mezinárodní spolupráce, sport, management, informatika, právo atd. Sdružení má rozsáhlé zkušenosti s projekty v programu Erasmus+.

www.ceipes.org

Liceo Statale "G. Lombardo Radice"

je střední škola se 150 učiteli a 1450 studenty. Škola se zúčastnila projektů na eTwinningu, projektů v programech Comenius & Erasmus+. Všechny školní kurzy podporují rozvoj jazykových kompetencí studentů. Až odborné úroveň dosahuje výuka angličtiny, francouzštiny a španělštiny. Škola získala ocenění za zpracování divadelního představení v angličtině, francouzštině a španělštin, jehož cílem bylo nadchnout studenty pro studium jazyků aktivním zapojením. V posledních několika letech je vyučován socioekonomický kurz, který podporuje rozvoj podnikatelských dovedností. Nabízí praktické zkušenosti, je založen na úzkém kontaktu s bankami, v průmyslu fungujícími firmami a „vnějším“ světem. Metodika učení založená na principu „učení se pomocí dělání“ umožňuje aktivní zapojení studentů.

www.lombardoradirecect.it

Španělsko

CPR Gijón-Oriente

je školící centrum poskytující profesní rozvoj učitelům z přibližně 125 škol. Od předškolních až po vyšší odborné školy, učiliště, umělecké, jazykové a další typy škol. CPR de Gijon-Oriente koordinuje regionální vzdělávací aktivity zaměřené na učení pomocí hry. Více než 100 učitelů si v této oblasti osvojilo dovednosti a kompetence a navrhlo vlastní projekt pro své studenty. Přibližně 25 škol a více než 200 učitelů je zapojeno do aktivit spojených s rozvojem gamifikace. Školicí centrum má řadu zkušeností s projekty z programu Erasmus+.

www.cprgion.org

IES RIBERA DEL TAJO

je odborná škola tvořící komunitu s cca 95 učiteli a více než 1 000 studentů. Škola poskytuje středoškolské vzdělání a studium učňovských oborů v různých oborech. Například informatika, administrativa, zdravotnictví. Škola má pozitivní vztah k podpoře vzdělávání pomocí využívání moderních technologií. Má kvalitně zpracovaný a studenty odzkoušený výukový e-learningový program. Učitelé používají počítačové podpůrné nástroje, jako je například Quizizz, Scape class, gamifikovaný Kahoot, v rámci kterých studenti vyhledají hru nebo aplikaci, která jim vyhovuje nejlépe a hra se tak stává zábavou. Škola se zúčastnila mnoha projektů v programu Erasmus+.

www.iesriberadeltajo.com

Turecko

PAYDAS EGITIM KULTUR VE SANAT DERNEGI

je nezisková organizace. Členy jsou především pedagogizující pracovníci z různých typů vzdělávacích organizací. Paydas podporuje politiku mládeže zaměřenou na podporu různých forem znevýhodnění - ekonomické, vzdělávacího, sociálního, fyzického nebo geografického rázu. Bariéry znevýhodněné mládeže překonává pomocí aktivit v oblasti vzdělávání, umění, hudby, divadla, tance, realizuje také sociální projekty. Jeho předchozí bohaté zkušenosti poskytují organizaci jedinečný pohled na praktické aspekty realizace rozsáhlých dotačních projektů a rovněž poskytuje mimořádně širokou síť spolupracujících organizací z celého světa. Organizace PAYDAS byla důležitou součástí mnoha projektů financovaných z programu Erasmus+.

www.paydas.org.tr

Hasan Fatma Onal Anadolu Lisesi

je střední škola. Hlavními vzdělávacími oblastmi jsou sociální studie, jazyky, matematika a věda. Škola dále nabízí výuku umění, tělesné a hudební výchovy, informační a komunikační technologie. Škola disponuje vysokým počtem zahraničních studentů z odlišného kulturního prostředí. Především proto, že škola se nachází v oblíbené turistické destinaci, kde není nouze o pracovní uplatnění, trpí někteří studenti nedostatkem motivace pro další studium, což vede k předčasnému ukončování školní docházky. Projekt "COOLT-metologie vede studenty k výchově k míru". Cílem projektu je zlepšit pochopení míru a rozvinout metodiku rozvíjejíc mírový přístup. Dalším významným projektem je "Cesta zpět do školy", jehož cílem je pokles úrovně předčasného ukončování školní docházky. Další školní projekty jsou zaměřeny na gamifikac - projekt "Musíme si hrát, abychom se něco naučili“, "Stemification", "Gamification Europe" atd. Také tato škola se účastnila řady projektů financovaných z programu Erasmus+.

www.hasanfatmaonal.meb.k12.tr