Co je
cílem projektu?

  • Podpora učitelů a dalších osob pracujících ve vzdělávání
  • Posílení pozice učitelů
  • Podpora atraktivity a zajímavosti výuky
  • Rozšíření znalostí učitelů v oblasti gamifikace
  • Příprava podpůrných materiálů z oblasti gamifikace vytvořených na míru učitelské profesi

Kdo je cílovou skupinou projektu?

učitelé, lektoři z různých vzdělávacích organizací
studenti středních škol

Jaké aktivity jsou obsahem
projektu ?

  • Vytváření příkladů zefektivnění výuky pomocí hravých prvků (gamifikace)
  • Aktivní zapojení učitelů do fáze tvorby vzdělávacích plánu s hravými prvky (s prvky gamifikace)
  • Mezinárodní vzdělávací akce a výjezdy učitelů a žáků
  • Sdílení dobré praxe a nápadů v oblasti implementace gamifikace do výuky