Projenin
Hedefi Ne?

  • Eğitmenleri desteklemek
  • Öğretim mesleklerinin profillerini güçlendirmek
  • Eğitim ve çalışma alanlarını daha efektif ve çekici kılmak
  • Gamification'ı eğitim yönünde kullanan öğretmen kapasitesini arttırmak
  • Öğretmen ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş yüksek düzey öğrenme fırsatlarını gamification ile arttırmak

Projenin Hedef Grubunda Kim Var?

Farklı organizasyonalrdan öğretmenler ve eğitmenler
lise öğrencileri

Projede ne tür aktiviteler
yapılacak?

  • Oyunlaştırılmış öğretim materyallerinin oluşturulması.
  • Oyunlaştırılmış öğretime eğitmenlerin aktif bir şekilde katılması
  • Harmanlanmış uluslararası öğretmenler ve öğrenciler için akıcılık sağlanması
  • Gamification öğrenme çevresine ilişkin pratik ve bilgilerin paylaşılması